N-EDUCATIO sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja firmy N-EDUCATIO oraz jej produktu DIGITIZER na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand. Realizacja projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy N-EDUCATIO poprzez udział w branżowych imprezach targowych (6 szt.) oraz indywidualnych misjach zagranicznych (7 szt.).

Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost:

  • poziomu eksportu firmy,
  • rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu,
  • sprzedaży na rynkach zagranicznych kluczowego produktu firmy N-EDUCATIO, tj. oprogramowania do digitalizacji treści edukacyjnych pod nazwą DIGITIZER,
  • wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych.

Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 503 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 377 400.00 PLN
Wkład własny: 125 800.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 06.05.2019 – 31.12.2022